• Neutraal Ouderschap biedt perspectief!

  Ter preventie  vechtscheiding - kindermishandeling - partnergeweld - ouderverstoting 

Heeft u regie nodig?

Neutraal Ouderschap biedt perspectief aan ouders en kinderen die regie nodig hebben bij scheiding waar zij worden geconfonteerd met een ex-partner en ouder die soms jarenlang strijd in stand wenst te houden, zodat kinderen inzet blijven.

Bent u een goede vader of moeder en wenst u te handelen in het belang van de kinderen, maar belandt u in het proces van scheiding steeds verder in drijfzand, omdat u soms jarenlang en steeds opnieuw gedwongen bent de communicatie met de andere ouder te verbeteren, terwijl er met uw ex-partner nimmer wederzijdse communicatie tot stand komt of kan komen?

Zitten u en de kinderen in een patstelling en lijkt u machteloos te zijn? Heeft u regie nodig, zowel in relatie tot uw ex-partner, naar instanties en in juridische procedures? Beide ouders kunnen zich wenden tot Neutraal Ouderschap, maar om mishandeling te stoppen, kunt u ook zelf de regie nemen!

Kinderen hebben recht op autonomie en voor uw kinderen kunt u het verschil maken!

Wij zijn niet voor of tegen één van beide ouders, maar voor neutraal ouderschap van beide ouders in het belang van het kind.

Wij verzoeken professionals die werken met kinderen en ouders de gehele website te lezen.

En als professional?

Wordt u als professional geconfronteerd met kinderen en ouders die slachtoffer zijn van machtsmisbruik en fysiek en/of psychisch geweld en wenst u perspectief te bieden? Neemt u waar, maar staat u nochtans machteloos? Wordt u zelf bedreigd in uw beroep en moet u ook dan neutraal verslag doen over beide ouders? Wenst u uw twijfel weg te nemen met een protocol Vroeg Signalering en wenst u daadwerkelijk perspectief te bieden? Heeft u zicht op het resultaat van uw bemoeienis en eventueel na melding via de meldcode Kindermishandeling?

Neutraal Ouderschap ondersteunt en adviseert met behulp van de methodiek Neutraal Ouderschap© ouders en kinderen in het gehele proces van scheiding in herstel en behoud van de eigen regie. In samenwerking met professionals uit diverse disciplines wordt consequent en doelgericht beleid gevoerd richting een rustige en stabiele situatie voor alle bij scheiding betrokkenen, kinderen!, vader en moeder.

Bent u advocaat, mediator, kindertherapeut, arts, hulpverlener of andere professional? U kunt voor de vele kinderen en ouders die ons benaderen het verschil maken. Dit geldt ook voor de rechter die beslist over het welzijn van kinderen!.

Actueel

ERVARINGSDESKUNDIGEN

Voorlichting en training via de website van het Expertise en Studiecentrum VSNO B.V. - www.vsno.nl

Informatie ook via het contactformulier of op het Forum

MELDPUNT

  • kind en ouder in de knel!
  • de professional in de knel!

BEWEGING NEUTRAAL OUDERSCHAP Om de kracht van professionals en ervaringsdeskundigen te bundelen ten behoeve van de bescherming van kinderen en ouders kunt u deelnemen aan de beweging Neutraal Ouderschap.

Doelstelling: Interdisciplinaire samenwerking van talrijke professionals die consequent beleid wensen door te voeren op basis van een heldere visie op kindermishandeling en partner-geweld in scheidingsprocedures.

Sluit u ook aan? De beweging bestaat uit een besloten forum voor professionals en een besloten forum voor ervaringsdeskundigen. ´

Interactieve bijeenkomsten en brainstormsessies

Hulpzoekenden 2020

Data 2020: 22 januari, 12 februari, 11 maart, 15 april, 13 mei, 17 juni, 8 juli, 9 september, 7 oktober, 11 november, 16 december 2020

Verdere data worden vermeld op de website www.vsno.nl


Professionals 2020

Brainstormsessies, introductie en trainingsdata

Informatie via het contactformulier of via de website www.vsno.nl

BOEK

Eerste aanleiding voor Neutraal Ouderschap is de problematiek beschreven in het boek Het narcistisch machtsspel - Neutraal Ouderschap ter preventie vechtscheiding, kinder-mishandeling, partnergeweld en ouderverstoting, wat zicht geeft op de noodzaak van vroegsignalering en het Protocol Vroeg Signalering© en waarin middels de Aanpak Neutraal Ouderschap© oplossingen worden aangedragen. http://www.boekenbestellen.nl